KWAII در نمایشگاه اسباب بازی تایلند 2023 رونمایی شد


آشکار شد در طول نسخه 2023 نمایشگاه ،اب بازی تایلند این تجسم شخصیت NONG Toy طلسم TTE X JPX بود که با درشت عبور کرد و در نتیجه “Nong TOY: Kwaii” یک “آینده” بود، بدون هیچ برنامه خاصی فراتر از این.

“KWAII” یک نسخه مش، بین JPX X co، است که منتشر شد در تعدادی نسخه/رنگو همچنین یکی از معدود محصولات کل،یونی من است (شماره 5 از ده ،اب بازی برتر TOYSREVIL در سال 2016 همچنین)، و این همکاری با NONG Toy یک محو شدن افسانه‌ای در رنگ‌های نئورترو می‌بیند!
منبع: http://toysrevil.blo،.com/2023/04/nong-toy-kwaii-revealed-at-thailand-toy.html