گزارش شایعه TVC: دو نام کد جدید تی وی سی لوکس فیگور


امروز دو تا جدید ،یدیم مجموعه لو، وینتاژ نام رمز ارقام در سال 2023: “بی تاون” و “بت،”. قیمت هر کدام 27.99 دلار، ممکن است یکی باشد کرسنتان از جانب کتاب بابا فت، دیگری تصور می شود که از یک سریال دیزنی + باشد.

ما اینها را برای مراجعات بعدی به فهرست اصلی به روز شده 2023 اضافه کرده ایم.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/09/tvc-،or-report-two-new-tvc-deluxe-figure-code-names/