کاشی های تایتان در 2000 فروشگاه والمارت راه اندازی می شود • کتاب اسباب بازی


کاشی‌های تایتان، کاشی‌های مغناطیسی مبتنی بر STEM هستند که به کودکان مهارت‌های ساختم، را آموزش می‌دهند. | منبع: Upexi

تایتان تای، در حال ارتقای بزرگی است.

نام تجاری کاشی های مغناطیسی ساختمان Upexi در Sam’s Club و walmart.comو اکنون این ،اب بازی مبتنی بر STEM به قفسه های 2000 مکان Walmart در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

آلن مارشال، مدیرعامل آپ،ی می‌گوید: «راه‌اندازی تایتان در 2000 مکان ،ده‌فروشی برتر آمریکا نقطه عطفی برای این برند است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که به بهترین سال در تاریخ این برند منجر شود». توجه آنها به جزئیات و محصولات باکیفیت به این برند کمک کرده است تا مورد توجه قرار گیرد و ،اب بازی های کاربردی و آموزشی را برای کودکان در سنین مختلف فراهم کند.

منبع: Upexi

کاشی‌های تایتان در مجموعه‌های 60 کاشی مغناطیسی یا بیشتر عرضه می‌شوند و در Walmart’s نشان داده می‌شوند. فروش سایبر دوشنبه.

نیک رومانو، رئیس تایتان تای،، می‌گوید: «ما سال‌هاست که برای عرضه والمارت کار می‌کنیم. “این یک شاهکار است که فقط برندهای منتخب انجام می دهند و ما مفت،یم که بخشی از برنامه هستیم. این راه اندازی 2000 فروشگاهی، جایگاه ما را به ،وان یک برند کاشی مغناطیسی با عملکرد برتر بیشتر خواهد کرد.”

تایتان تای، از ماه آینده وارد قفسه های والمارت خواهد شد.


منبع: http://toybook.com/tytan-tiles-walmart-expansion/