ورود اتاق تاج و تخت TVC Boba Fett به ایالات متحده


داده های حمل و نقل اخیر نشان می دهد که اتاق تاج و تخت Boba Fett’s Throne Collection اختصاصی Hasbro Pulse شروع به ورود به ایالات متحده می کند


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/05/11/tvc-boba-fetts-throne-room-arriving-in-the-u-s/