نقد و بررسی: Bix Caleen – TBS6 [P4] – A05


سری سیاه [Phase IV] بی، کالن شکل با Speak & Spell همراه است یا اینطور است؟ (بیشتر….)

یک برگ بده

از اینکه نظرات Research Droids را خواندید متشکریم: فصل 14!

بررسی پست: Bix Caleen – TBS6 [P4] – A05 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-27-review-bix-caleen-tbs6-p4-a05/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-bix-caleen-tbs6-p4-a05