ماجراجویی مبهم فیگورا شنبه 23/05/13 ادامه دارد


ماجراجویی Figura Obscure فردا (شنبه، 05/13/23) از ساعت 9 صبح به وقت شرقی ادامه خواهد داشت. اگر می‌خواهید با استودیوی Four Horsmen وارد آ،ین ماجراجویی شوید، در اینجا چیزی است که باید بد،د.!

از طریق استودیو چهار ، سوار:

ما فردا 2 قطره فروش (با همان موارد در هر قطره) انجام خواهیم داد. اولی در ساعت 9 صبح به وقت شرقی و دومی در ساعت 20:00 EST خواهد بود. این ت،یم قطره به طرفداران در سراسر کشور و در سرتاسر جهان فرصتی برای گرفتن این آ،ین نسخه Figura Obscura را می دهد.

این Figura Obscura برای شروع به 2 نفر برای هر نفر محدود می شود. علاوه بر نسخه جدید Figura Obscura، تعداد محدودی آیتم‌های اضافی با همین مضمون نیز در دسترس خواهیم داشت، از جمله تعداد محدودی از مجموعه‌های All In که شامل 1 مورد از هر آیتم موجود است (همه موارد به 1 مورد محدود می‌شود. به ازای هر نفر، در هر قطره). این محدودیت ها برای 24 ساعت اول فروش اعمال می شود. اگر پس از این مدت کالایی موجود باشد، تمامی محدودیت های ،ید برداشته می شود.

اقلام Figura Obscura موجود در قطره فردا، ارسال برای مشتریان در پایان ژوئن آغاز خواهد شد! با توجه به حجم سفارش‌های مورد انتظار، پس از شروع، تکمیل این فرآیند ممکن است تا 4 هفته طول بکشد – به این م،ی که تا پایان ژوئیه ارسال خواهند شد. لطفا در هنگام سفارش به این ج، زم، توجه کنید.

آیا برای بازگشت Figura Obscura آماده هستید؟ سپس به سمت StoreHor،.com فردا در ساعت 9 صبح به وقت شرقی (یا همچنین ساعت 8 بعد از ظهر به وقت شرقی) و برای ماجراجویی که قبلاً هرگز ندیده‌اید آماده شوید – فقط از استودیو Four Hor،.

درباره نویسنده پست

وی بی

خب، من شیفته گرینلند هستم. من از مس،ه ، حیوانات، اکشن فیگورها و دیدن افرادی که برای جان خود می دوند لذت می برم.


منبع: http://thefwoosh.com/2023/05/four-،r،-studios-the-figura-obscure-adventure-continues-sa،ay-05-13-23/