اخبار BBTS: مجموعه‌های طوفان، گودزیلا، جنگ ستارگان: سری سیاه و مجموعه قدیمی، TMNT Playmates، NECA، ترانسفورماتورها و موارد دیگر!حامی Fwoosh BigBadToyStore دارای پیش‌سفارش‌ها و ورودی‌های جدیدی است! Storm Collectibles Mortal Kombat Sheeva 1/12 Scale…


منبع: http://thefwoosh.com/2023/05/bbts-news-storm-collectibles-godzilla-star-wars-the-black-series-vintage-collection-tmnt-playmates-neca-transformers-more/