TVC Dark Troopers هفته آینده از آمازون ارسال می شود


Yakface.com، به ،وان یک شرکت وابسته به آمازون، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کند

آمازون شروع به ارسال نوتیفیکیشن های حمل و نقل به روز برای این شرکت کرده است مجموعه قدیمی Dark Troopers و مجموعه‌دار، که پیش‌سفارش کرده‌اند، می‌توانند منتظر دریافت آنها در هفته آینده باشند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/23/tvc-dark-troopers-،pping-next-week-from-amazon/