TBS ROTJ40 Wave 2 اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس است


Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای وابسته/حامی مالی ما کمیسیون دریافت می کند.

پیش‌سفارش‌ها امروز در ساعت 13 به وقت شرقی* برای موج 2 آغاز می‌شود سری سیاه ارقام ROTJ40. پیشاپیش از حمایت از حامیان مالی و شرکت های وابسته تشکر می کنیم:

سرگرمی زمین – استفاده از کد HOLIDAYFREE22 برای ارسال رایگان
پاپلو
چوباکا
امپراتور
طوفان تروپر
بیب فورچون
مجموعه موارد Wave 2 (1 از هر کدام)

آمازون

کل،یون قدیمی جمهوری

مجموعه‌های Aussie Syfi (استرالیا)

eCollectibles.ca (کانادا)

*پیوندها ممکن است قبل یا بعد از زمان مشخص شده فعال شوند.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/11/30/tbs-rotj40-wave-2-now-available-for-preorder/