SGCC2022-HAUL: همه اسباب بازی ها!یک عبارت Singlish محلی وجود دارد: "خود زهر خود را" (از اینکه به من یادآوری کردی متش،، جری) – که کاملاً تحت اللفظی به م،ای به اشتراک گذاشتن وجود یک کالا، با هدف متمایز متقاعد ، دیگران برای ،ید آنها، و در نهایت ،ید آنها برای خود … به TOYSREVIL با نام مستعار MY TOYLIFE خوش آمدید! بله، وقت آن رسیده است، مردم، این ویژگی وبلاگ کامیک کان ،اب بازی حمل و نقل من در سنگاپور است! این سالها


منبع: http://toysrevil.blo،.com/2022/12/sgcc2022-haul-all-toys.html