ROTJ40 Deluxe Boba Fett ارسال هفته آینده از آمازون


Yakface.com، به ،وان یک شرکت وابسته به آمازون، از ،یدهای واجد شرایط درآمد ،ب می کند.

آمازون پردازش پیش‌سفارش‌ها را آغاز کرده است ROTJ40 Deluxe Boba Fett و در حال ارسال اعلان هایی است مبنی بر اینکه برخی از آنها هفته آینده ارسال خواهند شد. درست در زمان کریسمس!


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2022/12/10/rotj40-deluxe-boba-fett-،pping-next-week-from-amazon/