Mighty Jaxx – Syndicat: Nyakuza (Ukiyo-e Edition)


از ذهن خلاق ، توانا، Nyazkua (نسخه Ukiyo-e) می آید! این گربه به شدت خالدار یک شخصیت اصلی از تیم Mighty Ja، است. بچه گربه الهام گرفته شده از یاکوزا یک فوندوشی و هاچیماکی سنتی با کاتانا در پنجه خود را ایجاد می کند.

پیش‌سفارش اکنون برای این رقم انجام شده است اینجا با تاریخ حمل و نقل جولای ،ن زده می شود. این قطعه از پلی استون ساخته شده است و ارتفاع آن 6 اینچ است. ،ده فروشی این قطعه مرگبار اما بامزه است 199 دلار. همراه با این نسخه چاپ A5 با هر ،ید وجود دارد!


منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/02/mighty-ja،-syndicat-nyakuza-ukiyo-e-edition.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mighty-ja،-syndicat-nyakuza-ukiyo-e-edition