Mattel Masters of the Universe


Mattel تعدادی چهره بسیار جالب Masterverse و Origins را به نمایش گذاشته بود. بیا یک نگاهی بیندازیم!

خط Masterverse مجموعه‌ای از برداشت‌های جدید در مورد علاقه‌مندی‌های قدیمی MOTU داشت، با پوزه مفصل Snout Spout که برداشتی خاص از شخصیت بود. Mekanek همچنین یک ا،تنشن گردن با مفصل توپی مشابه دریافت می کند. همچنین دیدن یک نسخه سینمایی از Evil-Lyn شگفت‌انگیز بود.

خط Origins دارای چهره‌های خاص فیلم‌سازی بود که Trap-Jaw برای من برجسته بود. همچنین دیدن شخص مار زن از مینی کمیک های MOTUC بسیار جالب بود. ای کاش می توانستم نسخه ک،یک این را دریافت کنم.

بر،ب ها: He-Man Masters of the Universe Masters of the Universe Origins Masterverse


منبع: http://thefwoosh.com/2023/07/sdcc-2023-mattel-masters-of-the-universe/