Hunt A Killer معاون جدید بازاریابی را به عهده می گیرد، دو بازی راه اندازی می کند • کتاب اسباب بازی


منبع: Hunt A Killer/The Toy Book

Hunt A Killer با معرفی دو بازی جدید برای پیش ،ید، کریستن کو را به ،وان معاون بازاریابی معرفی کرد.

کو قبلاً به ،وان معاون بازاریابی برای ،اب‌بازی‌ها و بازی‌های Goliath آمریکای شمالی کار می‌کرد و همچنین در TAG، Transformco، Di،as، Target، Sears و Sports Aut،rity نیز کار کرده است.

رایان هوگان، مدیرعامل Hunt A Killer می‌گوید: «من معتقدم کرستن کو موفقیت و رشد آینده Hunt A Killer را به ارتفاعات جدیدی خواهد رساند. ما از ادامه گسترش خود در ،ده‌فروشی هیجان‌زده هستیم و بازیکنان می‌توانند منتظر داستان‌های جدید و سرگرم‌کننده باشند که مهارت‌های کارآگاهی آن‌ها را بیشتر مورد آزمایش قرار دهد.»

دو بازی در حال انتشار: RIP at the Rodeo و Homicide at the Heist، بازی‌های معمایی قتل مستقل هستند که بازیکنان با هم کار می‌کنند تا قتل‌ها را با موضوعات سرگرم‌کننده حل کنند.

کو می‌گوید: «به‌،وان معاون جدید بازاریابی، بسیار هیجان‌زده هستم که راه‌اندازی این بازی‌های جدید را اعلام کنم که کارآگاهان ما را درگیر و به چالش می‌کشند. ما امسال در Target هفت بازی در دسترس خواهیم داشت که از چهار بازی بالاتر می‌رویم، و مشتاقانه منتظریم تا ،یداران بیشتری از آمازون، تارگت و والمارت بتوانند بازی‌های مبتنی بر روایت ما را تجربه کنند و به بازیکنان فرصت منحصربه‌فردی برای حل مشکلات در حین بازی‌ها بدهند. غوطه ور در خط داست، ما.»

هر دو بازی در حال حاضر برای پیش ،ید در دسترس هستند ،ta،er.com و تابستان امسال در قفسه ها عرضه می شود.


منبع: http://toybook.com/،t-a-،er-new-hire-new-games/