House44 x Keithing TOQO ‘Ape’ Collabo در راه


پیش‌نمایش در DesignerCon 2022، متمرکز بر وب3 خانه 44 و کیتینگ قرار است یک سری از رفتن ،اب بازی های هنری وینیل از ToyQube الهام گرفته از میمون بی حوصله NFT های خانوادگی قبل از انتشار، در اینجا چند کلوزآپ از طراحی الهام گرفته از BAYC ‘Smileyman’ با دندان های رنگین کمان و حلقه ‘fin’ را مشاهده می کنید. 🙂 ادامه کار کیتینگ از شخصیت Sharky خود شروعی قوی دارد و OG آ،ین نمایش را رها کرد. سال و این TOQO همکاری در راه است. بیشتر به زودی
منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/01/،use44-x-keithing-toqo-ape-collabo-on-the-way.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=،use44-x-keithing-toqo-ape-collabo-on-the-way