GI Joe Cobra Commander Helmet Trick or Treat Studios Cosplay


مراقب جوز باش! این شر است فرمانده کبرا!Trick or Treat Studios در ارتباط با ه،رو مفت، به ارائه مجوز رسمی می باشد GI Joe – کلاه ایمنی فرمانده کبرا.

این کلاه پوشیدنی Co، Commander دارای یک گیره آینه ای قابل جابجایی مغناطیسی و لایه داخلی فوم برای راحتی و دید عالی است.

کلاه کبرا فرمانده تقریباً 12 اینچ قد و بیرون 30 اینچ است.

این کلاه ایمنی شگفت انگیز برای نمایش یا پوشیدن هنگام مبارزه با GI Joes عالی است!

ویژگی های محصول
کلاه ایمنی پوشیدنی 1/1 مقیاس
ساخته شده از پ،تیک
بر اساس شخصیت شرور GI Joe
مجسمه سازی توسط اولوف هارتویگسون
دارای مجوز رسمی

خود را از قبل سفارش دهید کلاه کبرا فرمانده اینجا با قیمت 99.99 دلار BBTS مارس 2023


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/03/g-i-joe-co،-commander-helmet-trick-or-treat-studios-cosplay-79941