GI Joe Classified Crimson Guard In Hand Images


ما به تازگی اولین محموله خود را دریافت کرده ایم GI Joe Cl،ified Crimson Guards! ما می‌خواستیم چند تصویر سریع از این سازنده ارتش کبرا را به اشتراک بگذاریم. این یک رقم دیگر است ه،رو جی آی جو تیم طراحی فوق العاده ای انجام داده است. مقدار دیوانه وار GI جو طبقه بندی شده محصول همچنان ادامه دارد تا جایی که میتونی ازش لذت ببر.

پس از پرش برای مشاهده با ما همراه باشید گارد زرشکی تصاویر در دست!


منبع: https://news.hisstank.com/2022/12/06/g-i-joe-cl،ified-crimson-guard-in-hand-images-79796