GI Joe سری طبقه بندی شده Cobra HISS HasLab Backer Update


درود بر حامیان HasLab،

من، دسترو، به‌،وان معمار اصلی مجموعه‌های طبقه‌بندی شده GI Joe Co، HISS، می‌خواستم یکی دیگر از دستاوردهای خیره‌کننده فرآیند توسعه‌مان را با شما به اشتراک بگذارم. با همکاری اداره پیشرفت کبرا و HasLab، ما یک پانورامای خیره‌کننده از الیور بارت را سفارش داده‌ایم که ظرف‌هایی را که در نهایت برای شما، حامیان وفادار ارسال می‌شوند، تزئین می‌کند. از عظمت آن لذت ببرید و بد،د که نمایش‌های میهن‌پرستانه مشابهی که به یاد کبرا می‌آیند، وقتی تسلط خود بر جهان را کامل کنیم، شهر زادگاه شما را تزئین خواهند کرد.

درست

می‌تو،د اطلاعیه رسمی را در اینجا بررسی کنید Hasbro در اینجا.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/05/01/g-i-joe-cl،ified-series-co،-h-i-s-s-haslab-backer-update-81251