GI Joe بازی ویدیویی بازی Gunship Battle Total Warfare را بر عهده گرفت


تصاویر جدیدی از بازی GI Joe Take Over of Gun،p Battle Total Warfare در وب منتشر شده است. در حالی که من طرفدار زیادی از بازی‌های موبایل نیستم، طرح‌ها و فایل‌های جالبی در بازی مدفون شده‌اند که برخی جزئی‌تر از بقیه هستند. تعداد کمی از آنها گیر کرده‌اند و ما می‌خواستیم به این بازی اعتباری برای طراحی‌های عالی بدهیم که دقیقاً با GI Joe Cl،ified مطابقت دارند. چه ،ی آن Mauler MBT یا Armordillo را به ،وان HasLab نمی خواهد؟

در اینجا می تو،د بازی را مشاهده کنید: GI Joe بازی Gun،p Battle Total Warfare را بر عهده گرفت


منبع: https://news.hisstank.com/2023/04/29/g-i-joe-take-over-of-gun،p-battle-total-warfare-video-game-81229