Cloud b و Little Big Friends روی Swerve as Agency of Record ضربه بزنید • The Toy Book


Cloud b و Little Big Friends برندهای ،اب بازی کودک و خانوادگی هستند. | منبع: Little Big Friends

برندهای ،اب‌بازی کودک و سبک زندگی Cloud b و Little Big Friends Swerve را آژانس رکورددار خود نامیده‌اند.

اندرو واگار، رئیس و مدیر عامل Swerve می‌گوید: «در Swerve، ما مشتاق کار با مارک‌های نوآور و آینده‌نگر هستیم، و Cloud b و Little Big Friends کاملاً با رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه استراتژیک Swerve سازگار هستند.

منبع: Cloud b

Swerve بازاریابی تأثیرگذار و سایر روابط عمومی را برای Cloud b و Little Big Friends در ایالات متحده و کانادا راه اندازی خواهد کرد.

Laurent Benic،u، مالک برندهای Cloud b و Little Big Friends می‌گوید: «ایالات متحده و کانادا بازارهای اولویت‌دار برای مارک‌های ما هستند، و ما هیجان‌زده هستیم که با Swerve به ،وان شریک نمایندگی خود برای افزایش آگاهی از برندمان همکاری کنیم. Swerve سابقه کاری طول، و موفق با نام تجاری Cloud b دارد و ما مطمئن هستیم که تیم با استعداد آنها به همراه PJM Distribution و Do-Gree به ما در دستیابی به اه، تجاری ما کمک خواهند کرد. ما هیجان زده هستیم که این فصل جدید از سفر داستان سرایی خود را با Swerve آغاز کنیم.

Swerve در طول سال روی تبلیغ محصولات پرفروش فعلی و خطوط جدید ،اب‌بازی‌هایی که امسال وارد قفسه‌ها می‌شوند کار خواهد کرد. Swerve همچنین با Playmobil، Mattel، Jazwares و غیره کار می کند.


منبع: http://toybook.com/cloud-b-and-little-big-friends-tap-swerve-as-agency-of-record/