50٪ تخفیف Gammy Guards و موارد دیگر در Target


مراقب هدف محلی خود برای مجوزها باشید مجموعه قدیمی و سری سیاه اقلام شامل 50٪ تخفیف انحصاری گارد ROTJ40 TBS Gammorean. من امروز در کانزاس سیتی این یکی را برداشتم.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/07/50-off-gammy-guards-and-more-at-target/