گزارش میدانی عملیات همینگوی به‌روزرسانی تانک HISS 2023 GI Joe Joe HasLab


واقعاً کنجکاو هستم که قیمت را ببینم زیرا م،ن HISS واقعاً آنقدر بزرگ نیست. امیدوارم بتوان قیمتی مشابه Victory Saber Haslab داشته باشد زیرا من همیشه فکر می کردم که یک ،ده فروشی می تواند بین 100 تا 150 فروخته شود.

اگر HISS باشد و موفقیت آمیز باشد، به راحتی می توانم ببینم که VAMP و تکرارهای آن را به ،وان انحصاری Pulse یا Fan Channel می فروشند.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/05/05/g-i-joe-haslab-2023-h-i-s-s-tank-update-operation-hemingway-field-report-81272