گروه لگو در کارخانه ویرجینیا شکست می زند • کتاب اسباب بازی


رندر جدیدترین کارخانه گروه لگو در شهرستان ،ترفیلد. | منبع: گروه لگو

گروه LEGO در حال ساخت چیزی جدید است – بدون بلوک های LEGO.

این شرکت ،اب‌بازی در جدیدترین کارخانه خود در شهرستان ،ترفیلد در نزدیکی ریچموند، ویرجینیا دست به کار شد. کارخانه دوستدار محیط زیست و بدون کربن یک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری برای آینده این شرکت در سطح جه، است و به آوردن LEGO به بچه های بیشتری در قاره آمریکا کمک می کند.

این سایت 340 هکتاری دارای پنل های خورشیدی روی پشت بام و زمین و یک نیروگاه خورشیدی 35-40 م،اتی در محل خواهد بود. با استفاده از این ابزار، کارخانه معادل انرژی مورد نیاز برای تامین برق حدود 10000 خانه آمریکایی را تولید خواهد کرد. گروه LEGO امیدوار است که نیروگاه خورشیدی کارخانه بتواند با کل انرژی مورد نیاز سالانه سایت مطابقت داشته باشد.

در مراسم افتتاحیه، کارستن راسموسن، افسر ارشد عملیات گروه لگو، اسکیپ کداک، رئیس منطقه ای گروه لگو در قاره آمریکا، و مقامات ارشد ایالت ویرجینیا و شرکای کلیدی حضور داشتند.

گروه LEGO با برگزاری مراسمی خاص، جدیدترین کارخانه خود را ش،ت. | منبع: گروه لگو

کارستن راموسن، افسر ارشد عملیات گروه LEGO می‌گوید: «ما کاملاً خوشحالیم که شروع ساخت و ساز را در ویرجینیا نشان می‌دهیم. ما سخت کار می‌کنیم تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را در گروه LEGO کاهش دهیم و از برنامه‌هایمان برای ساخت این نیروگاه خورشیدی بسیار هیجان‌زده هستیم، زیرا به سوی دنیایی بهتر برای به ارث بردن فرزندانمان تلاش می‌کنیم.»

این کارخانه قرار است در سال 2025 تکمیل شود.


منبع: http://toybook.com/lego-factory-breaking-ground/