پیش نمایش فیگور تاکی Soulcalibur VI توسط Storm Collectibles – The Toyark


پیش نمایش تاکی طوفان Soulcalibur VI

مجموعه طوفان یک ع، پیش نمایش از دومین اکشن فیگور Soulcalibur VI خود منتشر کرده است. چند هفته پیش، آنها خط جدید بازی های ویدیویی را با فیگور Mitsurugi راه اندازی ،د. اکنون آنها ع،ی از خود به اشتراک گذاشته اند چنین اکشن فیگور مقیاس 1/12. پیش‌سفارش‌ها باید به‌زودی فعال شوند. در حال حاضر تاریخ عرضه و قیمت آن مشخص نشده است. ع، پیش نمایش زیر را بررسی کنید.

پیش نمایش تاکی طوفان Soulcalibur VI

شرکت هامجموعه طوفان
شخصیت هاچنین
مقیاس1/12

اعتبارhasbroherofan

بحث و گفتگو


منبع: https://www.toyark.com/2023/04/24/preview-of-the-soulcalibur-vi-taki-figure-by-storm-collectibles-499840