پیش‌فروش انحصاری Hasbro در روز جنگ ستارگان


تعداد کمی ه،رو انحصاری‌ها برای پیش‌سفارش این پنج‌شنبه، ۴ مه منتشر می‌شوند روز جنگ ستارگان:

والمارت – ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرقی
شکارچی سری بلک (تج،ات مزدور)
Black Series Wrecker (Mercenary Gear)
اکو سری مشکی (دنده مزدور)
فناوری سری سیاه (تج،ات مزدور)
کماندو کلون سری سیاه

Hasbro Pulse – 13:00 به وقت شرقی
مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل یک امید جدید (مجموعه 2) 6pk

فروشگاه دیزنی – 11 صبح به وقت شرقی
سریال Black Doc Ondar
Droid Factory R2-S4M (تأیید نشده)

لیست در صورت نیاز به روز می شود.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/05/01/star-wars-day-hasbro-exclusive-preorders/