هاسبرو مجموعه جدید Jabba The Hutt را با نگاهی در دست خراب می کند


جنگ ستارگان کپی رایت و علامت تجاری LucasFilm LTD است. این سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی در نظر گرفته شده است و به هیچ وجه با LFL مرتبط نیست. همه راهنماهای بصری، تصاویر و محتوا متعلق به JediTempleArc،es.com، © 2004-2019 است و نمی توان بدون اجازه از آنها استفاده مجدد کرد. لطفاً به هیچ یک از محتوای این وب سایت پیوند مستقیم ندهید.
منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-07-19-hasbro-breaks-down-the-new-jabba-the-hutt-set-with-in-hand-look/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hasbro-breaks-down-the-new-jabba-the-hutt-set-with-in-hand-look