نقد و بررسی: Obi-Wan Kenobi (Tibidon Station) – TBS6 [P4] – OWK06 [Target Exclusive]


انحصاری هدف ، وان ک،ی (ایستگاه تیبیدون) زیبا به نظر می رسد اما کاملا دقیق نیست. (بیشتر….)

، وان ک،ی (ایستگاه تیبیدون)

از اینکه نظرات Research Droids را خواندید متشکریم: فصل 14!

بررسی پست: Obi-Wan Ke،i (Tibidon Station) – TBS6 [P4] – OWK06 [Target Exclusive] اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2022-12-11-review-obi-wan-ke،i-tibidon-station-tbs6-p4-owk06-target-exclusive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-obi-wan-ke،i-tibidon-station-tbs6-p4-owk06-target-exclusive