نقد و بررسی: Axe Woves – TBS6 [P4] – TM25


وارسی سری سیاه [Phase IV] بافته های تبر شکل. (بیشتر….)

بافته های تبر

از شما برای خواندن نظرات Research Droids: فصل 14 متشکریم!

بررسی پست: Axe Woves – TBS6 [P4] – TM25 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-01-13-review-axe-woves-tbs6-p4-tm25/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-axe-woves-tbs6-p4-tm25