نقد و بررسی: Aayla Secura – TBS6 [P4] – AOTC03


را آیلا سکورا شکل 6 اینچی بسیار مورد تحسین قرار می گیرد، اما برای شخصیت نادقیق است حمله کلون ها. با این حال، ممکن است به این جزئیات اهمیت ندهید. (بیشتر….)

آیلا سکورا

از شما برای خواندن نظرات Research Droids: فصل 14 متشکریم!

بررسی پست: Aayla Secura – TBS6 [P4] – AOTC03 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-23-review-aayla-secura-tbs6-p4-aotc03/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-aayla-secura-tbs6-p4-aotc03