نقد و بررسی: کلون سرباز (گردان 187) – TBS6 [P4] – TCW10 [Walgreens Exclusive]


این یکی دیگر از رنگ آمیزی گران قیمت است، اما کلون سرباز (گردان 187) رقم نیمه بد نیست فقط پیدا ، آن غیرممکن بوده است. این افزودنی جدید را بررسی کنید سری سیاه [Phase IV] خط (بیشتر….)

کلون سرباز (گردان 187)

از اینکه نظرات Research Droids را خواندید متشکریم: فصل 14!

The post نقد و بررسی: کلون سرباز (گردان 187) – TBS6 [P4] – TCW10 [Walgreens Exclusive] اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-01-25-review-clone-trooper-187th-battalion-tbs6-p4-tcw10-walgreens-exclusive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-clone-trooper-187th-battalion-tbs6-p4-tcw10-walgreens-exclusive