نقد و بررسی: پرنسس لیا (Endor) – TBS6 [ROTJ40] – شکل شش اینچی


چهلمین سالگرد بازگشت جدی! و پرنسس لیا (اندور) شکل انتخاب عاقلانه ای برای بسته بندی مجدد است. اما چرا نتوانستند نام شخصیت را طوری تنظیم کنند که «عمومی» باشد؟ ه،رو عجب زن ستیز و متنفر از ،ن است! (بیشتر….)

پرنسس لیا (اندور)

از اینکه نظرات Research Droids را خواندید متشکریم: فصل 14!

بررسی پست: پرنسس لیا (Endor) – TBS6 [ROTJ40] – شکل شش اینچی اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-02-25-review-princess-leia-endor-tbs6-rotj40-six-inch-figure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-princess-leia-endor-tbs6-rotj40-six-inch-figure