نقد و بررسی: لوک اسکای واکر (امپریال لایت کروزر) – TBS6 [P4] – TM30


ما فکر نمی کنیم که شبیه به لوک اسکای واکر (کروز امپریال لایت) آنقدر عالی است نسخه TVC بهتر به نظر می رسد. اما نظر شما چیست؟ (بیشتر….)

لوک اسکای واکر (کروز امپریال لایت)

از شما برای خواندن نظرات Research Droids: فصل 14 متشکریم!

نقد پست: لوک اسکای واکر (امپریال لایت کروزر) – TBS6 [P4] – TM30 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-04-25-review-luke-skywalker-imperial-light-cruiser-tbs6-p4-tm30/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-luke-skywalker-imperial-light-cruiser-tbs6-p4-tm30