نقد و بررسی: امپریال افسر (Dark Times) – TBS6 [P4] – A02 [Target Exclusive]


سری سیاه 6 اینچی افسر امپراتوری (Dark Times) رقم تقریبا عالی است (بیشتر….)

افسر امپراتوری (Dark Times)

از اینکه نظرات Research Droids را خواندید متشکریم: فصل 14!

بررسی پست: افسر امپراتوری (Dark Times) – TBS6 [P4] – A02 [Target Exclusive] اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2022-12-14-review-imperial-officer-dark-times-tbs6-p4-a02-target-exclusive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-imperial-officer-dark-times-tbs6-p4-a02-target-exclusive