نقد: هان سولو [Return Of The Jedi] – TVC – VC281


50% رقم TVC قدیمی تر است، اما هان سولو انتشار قابل توجهی است. (زیرنویس این رقم کجاست؟) با این حال، Hasbro این رقم را ارزان قیمت کرده است. دریابید چرا! (بیشتر….)

هان سولو

از شما برای خواندن نظرات Research Droids: فصل 15 متشکریم!

نقد پست: هان سولو [Return Of The Jedi] – TVC – VC281 اولین بار در آرشیو معبد جدی ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-07-09-review-han-solo-return-of-the-jedi-tvc-vc281/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=review-han-solo-return-of-the-jedi-tvc-vc281