نسخه های آینده از PNSO (جدید برای سال 2023) – وبلاگ اسباب بازی دایناسور


شما می تو،د با ،ید دایناسورها از طریق این لینک ها از وبلاگ ،اب بازی دایناسور حمایت کنید ای بی و آمازون.

اولین افشای PNSO برای سال، نسخه جدیدی از Lucas the است Giganotosaurus. به نظر می رسد این یکی از بهترین نمایش های مارمولک غول پیکر ج،ی خواهد بود.

شما می تو،د با ،ید دایناسورها از طریق این لینک ها از وبلاگ ،اب بازی دایناسور حمایت کنید ای بی و آمازون.


منبع: https://dinotoyblog.com/upcoming-releases-from-pnso-new-for-2023/