نسخه های آینده از Mattel (جدید برای سال 2023)


4.2 (9 رای)

در اوایل این هفته، شاهد رونمایی از Electronic Real Feel Tyrannosaurus rex با ظاهری قدیمی بودیم. اکنون بسته بندی آن را بررسی کنید، که به طور مشابه ادای احترام به بسته بندی اصلی پارک ژوراسیک 1993 توسط Kenner است. همچنین سه محصول دیگر ک،یک سال 93 به تازگی فاش شده است. اول بسته پنجه تاکتیکی با آلن گرانت، یک گالیمیموس، یک Velociraptor نوجوان و یک سری لوازم جانبی است.


منبع: https://dinotoyblog.com/upcoming-releases-from-mattel-new-for-2023-2/