نسخه های آینده از پاپو (جدید برای سال 2023) – وبلاگ اسباب بازی دایناسور


شما می تو،د با ،ید دایناسورها از طریق این لینک ها از وبلاگ ،اب بازی دایناسور حمایت کنید ای بی و آمازون.

مجموعه ماقبل تاریخ پاپو در سال 2023 شامل یک جفت دایناسور جدید است.

همچنین قرار است این دو ،نده دریایی با ظاهر چشمگیر عرضه شوند که در ابتدا قرار بود امسال به بازار بیایند.

و در نهایت این چهره های بازنشسته قبلی مجددا منتشر خواهند شد.

شما می تو،د با ،ید دایناسورها از طریق این لینک ها از وبلاگ ،اب بازی دایناسور حمایت کنید ای بی و آمازون.

همچنین بازدید از …


منبع: https://dinotoyblog.com/2022/11/27/upcoming-releases-from-papo-new-for-2023/