مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل Mandalorian (نسخه اولیه) موجود در Target.com


انحصاری هدف مجموعه یکپارچهسازی با سیستمعامل ماندالوریان (نسخه اولیه) شکل اکنون به صورت آنلاین در دسترس است.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/04/16/retro-collection-mandalorian-prototype-edition-available-at-target-com/