عملیات: فراخوان – به روز رسانی کمپین Kickstarter Kickstarter


عملیات: فراخوان – کمپین Kicks،er با موفقیت به پایان رسید اما کار سخت تمام نشده است. از زمان پایان این رویداد، تیم Operation: Recall سخت کار کرده است و به‌روزرس،‌های اصلی را ارائه می‌کند. صفحه فیس بوک. ما می‌خواستیم برخی از این تصاویر را با شما به اشتراک بگذاریم و بسیاری دیگر در فیس‌بوک از جمله ویدیوها وجود دارد، بنابراین حتماً آنها را بررسی کنید.


منبع: https://news.hisstank.com/2023/02/24/operation-recall-kicks،er-kicks،er-campaign-update-80390