سری Black Series ARC Trooper Fives فاش شد


در جریان Fanstream اعلام نشد اما آهنگ های فانتا تصاویری از انحصاری سری Black ARC Trooper Fives! هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه کجا در ایالات متحده در دسترس خواهد بود، وجود ندارد، اما قرار است فردا برای پیش‌سفارش نیز بالا برود.
منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/05/03/black-series-arc-trooper-fives-revealed/