سریال Black Wave 34 در هدف پیدا شد


هدف – Maple Grove، MN (لاندو می‌گوید «سلام»)

مدتی از پیدا ، موج جدیدی از سری Black (یا هر چیز SW) در ،ده‌فروشی می‌گذرد، اما امروز صبح یک مورد جدید از Wave 34 را در Target پیدا کردم. همانطور که بدون شک می د،د، این موج آ،ین بسته بندی پنجره را قبل از تغییر خط اصلی به PFP نشان می دهد.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/23/black-series-wave-34-found-at-target/