سریال سیاه جنگ ستارگان به 10 سال رسید


لوگوی غیر رسمی توسط Yakface.com

امروز 10 سال از راه اندازی سری Black توسط Hasbro می گذرد. این به ،وان یک طبقه بندی برای محصولات 3.75 اینچی و 6 اینچی برای محصولات کل،یونر شروع شد، اما با بازگشت مجموعه Vintage چند سال بعد، سری Black به ،وان اصلی برای فیگورهای مقیاس 6 اینچی، وسایل نقلیه، و کلاه های ایمنی و نقش آفرینی درجه یک تبدیل شد. شمشیرهای نور

جای تعجب است که آیا Hasbro برای بزرگداشت این نقطه عطف کاری رسمی انجام خواهد داد.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/29/star-wars-black-series-hits-10-years/