روز ولنتاین DiDi – Rato Kim x Strangecat Toys


روز ولنتاین همه چیز در مورد این است که به عزیزان خود نشان دهید که برایتان اهمیت قائل هستید. چه راه بهتری برای نشان دادن این موضوع با غافلگیر ، آنها با انتشار این انحطاط دیدی توسط راتو کیم و ،اب بازی های عجیب گربه. تقریباً به نظر می رسد که دیدی چند قلب خورده است. از میان یک کاسه شکلات دوید و مستقیماً به سمت مجموعه ،اب بازی های آینده شما رفت!

ولنتاین دیدی که از Sofubi ساخته شده، نسخه محدودی دارد. سهام از طریق Strangecat Toys در دسترس خواهد بود اینجا یا مستقیماً از Rato Kim از طریق DM (دستورالعمل اینجا). این یک نسخه پیش‌سفارش است که برای مدتی در تحویل است مارس. هر رقم ،ده فروشی خواهد شد 90 دلار + S&H.
منبع: https://www.vinylpulse.com/2023/02/valentines-day-didi-rato-kim-x-strangecat-toys.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=valentines-day-didi-rato-kim-x-strangecat-toys