تصویر SDCC جدید مشکل شماره پیشروی چربی را نشان می دهد


تصویری جدید از گروه فیس بوک Star Wars The Vintage Collection مشکلی را نشان می دهد که همچنان به طور غیرقابل توضیحی گریبان تیم برند ه،رو جنگ ستارگان را می گیرد. این مجموعه وینتیج “Fat” Bib Fortuna بسته در برای اتاق تاج و تخت بوبا فت نمایش داده شده در SDCC دارای شماره است VC276 روی مقوا مشکل همین عدد است قبلا، پیش از این به انحصاری Walmart اختصاص داده شده است فرمانده ARC کلت. اگر فقط نوعی فناوری برای فهرست نویسی اعداد برای ارجاع آسان وجود داشت.

با تشکر از آقای میکو برای ع،.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/07/20/new-sdcc-image-reveals-،-bib-number-problem/