تصاویر و جزئیات Super7 GI Joe ReAction Wave 5


GI Joe Reaction Wave 5 شامل کاراکترهای بیشتری است که قبلاً به شکل اکشن فیگور ساخته نشده بودند، مانند کلاغ سیاه، جی آی جو MP، و الف سرباز کبرا در رنگ بندی اصلی Super7! دوک و چشمان مار از جانب “انگورهای شیطان” قوس، Mutt & Junkyard، Xamot و توماس، و لیزر قرمز بقیه این موج را تکمیل کنید، هفته آینده در Super7.com در دسترس است!


منبع: https://news.hisstank.com/2023/01/05/super7-g-i-joe-reaction-wave-5-79952