تریلر فصل سوم Mandalorian


سفرهای ماندالوریان از طریق کهکشان جنگ ستارگان ادامه دارد. دین جارین که زم، یک شکارچی فضل تنها بود، دوباره با گروگو متحد شد. در همین حال، جمهوری جدید تلاش می کند تا کهکشان را از تاریخ تاریک خود دور کند. ماندالوریان با متحدان قدیمی خود راه می‌رود و دشمنان جدیدی را در حالی که او و گروگو به سفر خود ادامه می‌دهند، می‌سازد.

فصل 3 در تاریخ 1 مارس 2023 منتشر می شود.


منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2023/01/16/the-mandalorian-season-3-trailer/