تریلر شماره ۲ فصل ۳ Mandalorian را تماشا کنید


جدیدترین تری، برای ماندالوریان فصل 3 به تازگی حذف شده است. برای تماشا و بحث کلیک کنید!

 

The post تری، شماره ۲ فصل ۳ Mandalorian را تماشا کنید اولین بار در آرشیو معبد جدای ظاهر شد.


منبع: https://www.jeditemplearc،es.com/2023-01-16-watch-the-mandalorian-season-3-trailer-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=watch-the-mandalorian-season-3-trailer-2