تخفیف های جمعه سیاه آمازون 2022


توقع زیادی ندارم در طول ماه گذشته، آمازون دارای Spirit، Alley Viper، BAT، Co، Officer بوده است که همه با کوپن‌ها نشانه‌های قابل توجهی داشتند. “قیمت ثابت” آنها برای ا،ر فیلم های Cl،ified کمتر از 10 دلار است و لیدی جین هنوز حدود 15 دلار است.
در مورد تنها مواردی که علامت گذاری نشده اند دوقلوها و استاکر هستند، ی،ی جدیدترین موج.


منبع: https://news.hisstank.com/2022/11/25/amazon-black-friday-2022-deals-79767