به‌روزرسانی‌های هفته اول نمایشگاه Mezco Toyz Fair 2023 – The Toyark


One12 Pruneface

Mezco Toyz امسال نمایشگاه مجازی آنلاین ،اب بازی خود را برگزار می کند زیرا نمایشگاه بزرگ در نیویورک تا اوا، سال برگزار نمی شود. دیروز شاهد سقوط جکی واپورینی انحصاری بودیم. امروز دو تیزر جدید داریم.

• One:12 Pruneface از دیک تریسی
• MDS Mega Scale G،st Face از Scream

برای مشاهده ع، ها به ادامه مطلب مراجعه کنید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید. آنها این کار را هر هفته در تمام فوریه انجام خواهند داد.

شرکت هامخلوط ،
شخصیت هاG،stfacePruneface
مقیاس1/12
خط فرعییک: 12 جمعی

بحث و گفتگو


منبع: https://www.toyark.com/2023/02/09/mezco-toyz-fair-2023-week-1-updates-493292