باشد که چهارمین با این اسباب‌بازی‌های جنگ ستارگان حماسی همراه باشد


این مجموعه با مضمون UNO دارای شخصیت‌هایی از The Mandalorian از Disney+ است، از جمله Grogu، Din Djarin، Fennec Stand و غیره. بازیکنان با تطبیق کارتی که در دست دارند با کارت فعلی نشان داده شده در بالای شمع دور انداختن، برای خلاص شدن از شر تمام کارت های خود مسابقه می دهند. یک قانون خاص “این راه است” وجود دارد که…


منبع: https://thetoyinsider.com/star-wars-toys-may-4-roundup/